Polyester Thread - Size 69 / Tex 70 / Govt. E - White - Eddington - Bonded