Polyester Thread - Size 92 / Tex 90 / Govt. F - White - Eddington - Bonded